Vi Diệu Pháp Hành Thiền Quận 8, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 812 75 99
Trang web uhbe.org
Vị trí chính xác 107.373.485, 1.066.672.449


Địa chỉ Vi Diệu Pháp Hành Thiền Quận 8 ở đâu?

49 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vi Diệu Pháp Hành Thiền Quận 8 như thế nào?

Thứ Năm:[18:00-21:00], Thứ Sáu:[18:00-21:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[18:00-21:00], Thứ Ba:[18:00-21:00], Thứ Tư:[18:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tuổi Xanh 3, Phường 3