Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – 167 Pasteur

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 0352
Trang web pasteurhcm.gov.vn
Vị trí chính xác 10.786.237.999.999.900, 10.668.867.089.999.900


Địa chỉ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:30-10:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học Tp. Hcm - Số 2374, QL1A