Viện Thẩm Mỹ Hoa Kỳ, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 652 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 496 63 27
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.687.634, 10.668.067.459.999.900


Địa chỉ Viện Thẩm Mỹ Hoa Kỳ ở đâu?

652 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Thẩm Mỹ Hoa Kỳ như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khánh Thủy Spa Quận 5, Phường 7