Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế MH Sài Gòn – 390 Đ. Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 390 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 139 03 90
Trang web mhsaigon.vn
Vị trí chính xác 10.775.086.799.999.900, 1.066.732.298


Địa chỉ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế MH Sài Gòn ở đâu?

390 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế MH Sài Gòn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỹ Viện Trang Thanh Lan, Phường 9