Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt – Hàn – Số 5 Bình Thới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 5 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 933 37 77
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.768.722, 10.665.181.489.999.900


Địa chỉ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt - Hàn ở đâu?

Số 5 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt - Hàn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Beauty Salon Hùng Pasteur, Phường 12