Việt Nam Post – Lô I, Chung Cư KCN Tân Bình, 001, Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô I, Chung Cư KCN Tân Bình, 001, Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3815 9063
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 10.815.508, 10.662.059.839.999.900


Địa chỉ Việt Nam Post ở đâu?

Lô I, Chung Cư KCN Tân Bình, 001, Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Bưu điện Thuận An, 7 Phan Đình Phùng