Vietbank – PGD Khánh Hội, 225 Khánh Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 225 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6261 8922
Trang web
Vị trí chính xác 10.758.467.099.999.900, 1.066.990.249


Địa chỉ Vietbank - PGD Khánh Hội ở đâu?

225 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vietbank - PGD Khánh Hội như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  SACOMBANK - PGD Bình Tân, An Lạc