Vietcombank CN Kỳ Đồng PGD Nơ Trang Long – 354 Nơ Trang Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 354 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3553 4294
Trang web vietcombank.com.vn
Vị trí chính xác 108.188.006, 1.066.996.293


Địa chỉ Vietcombank CN Kỳ Đồng PGD Nơ Trang Long ở đâu?

354 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vietcombank CN Kỳ Đồng PGD Nơ Trang Long như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Giao Dịch Nguyễn Thị Tú - Ngân Hàng TMCP Đông Á, 292 Đ. Nguyễn Thị Tú