VIETTEL CHUYỂN TIỀN – 1014 QL1A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1014 QL1A, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6684 7999
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.560.848, 1.065.916.927


Địa chỉ VIETTEL CHUYỂN TIỀN ở đâu?

1014 QL1A, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của VIETTEL CHUYỂN TIỀN như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ngân hàng Bản Việt - Tây Sài Gòn, 504 Lý Thường Kiệt