Viettel Post, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 914 99 30
Trang web viettelpost.com.vn
Vị trí chính xác 108.042.014, 106.675.574


Địa chỉ Viettel Post ở đâu?

65 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Post như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nasco Express, Bình Thọ