VinFast Phú Mỹ Hưng Quận 7, 54Bis Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54Bis Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 988 00 13
Trang web vinfast-phumyhung.com.vn
Vị trí chính xác 107.378.217, 1.067.273.687


Địa chỉ VinFast Phú Mỹ Hưng Quận 7 ở đâu?

54Bis Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của VinFast Phú Mỹ Hưng Quận 7 như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Toyota Tây Ninh, Phường 3