Viva Land – 1-1A-2 Ton Duc Thang Street, Ward

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1-1A-2 Ton Duc Thang Street, Ward, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3622 8845
Trang web vivaland.com
Vị trí chính xác 107.805.337, 1.067.075.797


Địa chỉ Viva Land ở đâu?

1-1A-2 Ton Duc Thang Street, Ward, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viva Land như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Địa chỉ email của Viva Land là gì?

general@vivaland.com, doe.j@vivaland.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Tanphuland Building, Tân Sơn Nhì