VPBANK LÝ THƯỜNG KIỆT – Tòa nhà GMG Số 539, 545 Lý Thường Kiệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tòa nhà GMG Số 539, 545 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3869 1990
Trang web vpbank.com.vn
Vị trí chính xác 10.787.965, 10.665.301.989.999.900


Địa chỉ VPBANK LÝ THƯỜNG KIỆT ở đâu?

Tòa nhà GMG Số 539, 545 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của VPBANK LÝ THƯỜNG KIỆT như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  BIDV Nam Sài Gòn, 333 Đ. Trần Hưng Đạo