Vựa Hải Sản Cung – 566 Phạm Văn Bạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 566 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 225 52 85
Trang web
Vị trí chính xác 10.832.239.999.999.900, 1.066.433.369


Địa chỉ Vựa Hải Sản Cung ở đâu?

566 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vựa Hải Sản Cung như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lửa BBQ- 42 Nguyễn Văn Đậu - 42 Nguyễn Văn Đậu