Vườn cây Nguyễn Oanh – Cầu An Lộc, Nguyễn Oanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cầu An Lộc, Nguyễn Oanh, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 429 94 11
Trang web
Vị trí chính xác 108.502.935, 1.066.785.743


Địa chỉ Vườn cây Nguyễn Oanh ở đâu?

Cầu An Lộc, Nguyễn Oanh, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn cây Nguyễn Oanh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thế Giới Cây Cảnh Sài Gòn - 37 Đ. Nguyễn Văn Khối