Vy Wedding House trang trí tiệc cưới gia tiên nhà hàng – 82/15/22 Lê Văn Duyệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82/15/22 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0818 389 787
Trang web vy-wedding.business.site
Vị trí chính xác 107.962.857, 1.066.968.449


Địa chỉ Vy Wedding House trang trí tiệc cưới gia tiên nhà hàng ở đâu?

82/15/22 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vy Wedding House trang trí tiệc cưới gia tiên nhà hàng như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trang điểm tại nhà - Diva Make Up - 22 Quang Trung