Xăm hình nghệ thuật 239 INK Tattoo – 35A Văn Chung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35A Văn Chung, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 121 92 39
Trang web
Vị trí chính xác 108.074.505, 10.664.571.889.999.900


Địa chỉ Xăm hình nghệ thuật 239 INK Tattoo ở đâu?

35A Văn Chung, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xăm hình nghệ thuật 239 INK Tattoo như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Xăm Hình Tattoo Đạt, 51/4B, Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hậu Lân