Xăm Hình Nghệ Thuật – Tattoo Minh Thắng Art – Hẻm 206 Lạc Long Quân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 206 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0785 862 222
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.761.916, 10.664.242.399.999.900


Địa chỉ Xăm Hình Nghệ Thuật - Tattoo Minh Thắng Art ở đâu?

Hẻm 206 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xăm Hình Nghệ Thuật - Tattoo Minh Thắng Art như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm xăm hình ở Quận 4 - Minh Tú Tattoo, Phường 05