Xăm nghệ thuật BT tattoo – 490/18 Lý Thái Tổ Tổ 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 490/18 Lý Thái Tổ Tổ 12, Khu phố 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 311 26 35
Trang web bttattoo.com
Vị trí chính xác 10.768.341.999.999.900, 1.066.721.833


Địa chỉ Xăm nghệ thuật BT tattoo ở đâu?

490/18 Lý Thái Tổ Tổ 12, Khu phố 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xăm nghệ thuật BT tattoo như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-19:00], Thứ Ba:[10:00-19:00], Thứ Tư:[10:00-19:00], Thứ Năm:[10:00-19:00], Thứ Sáu:[10:00-19:00], Thứ Bảy:[10:00-19:00], Chủ Nhật:[10:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tattoo, Phường 3