Xì Phố Cafe, 41 Đội Cung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41 Đội Cung, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 199 91 97
Trang web
Vị trí chính xác 107.669.801, 1.066.502.924


Địa chỉ Xì Phố Cafe ở đâu?

41 Đội Cung, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xì Phố Cafe như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00]

Mạng xã hội của Xì Phố Cafe là gì?

facebook: https://www.facebook.com/xiphocafe/

Hình ảnh

Xem thêm:  Pleiku Cafe - 21 Thống Nhất