Xiên Que Giá Sỉ – An Sinh Food – 70/123 Phan Huy Ích

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70/123 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71400, Việt Nam
Số điện thoại 094 906 58 44
Trang web giochabanhmi.com
Vị trí chính xác 108.408.134, 1.066.343.572


Địa chỉ Xiên Que Giá Sỉ - An Sinh Food ở đâu?

70/123 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71400, Việt Nam

Giờ làm việc của Xiên Que Giá Sỉ - An Sinh Food như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  gà bó xôi a tẻo, Phường 7