Xưởng May phố sỉ – 22 Đường 16

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Đường 16, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 579 01 39
Trang web
Vị trí chính xác 108.586.283, 10.676.070.879.999.900


Địa chỉ Xưởng May phố sỉ ở đâu?

22 Đường 16, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng May phố sỉ như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:30-14:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng nón PREMI3R Việt Nam - CN Nguyễn Hữu Cảnh - 19N Đ. Nguyễn Hữu Cảnh