Xưởng xoong nồi nhôm gia dụng Minh Quân – 60 Đường Tân Chánh Hiệp 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Đường Tân Chánh Hiệp 13, Khu phố 2, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 484 74 85
Trang web noinhom.vn
Vị trí chính xác 108.611.661, 10.664.165.679.999.900


Xem thêm:  Dntn Vi Thảo - Cửa Hàng 22, Phường 9