Yaki Quán – 18 Đ. Chế Lan Viên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Đ. Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 470 28 08
Trang web yaki.com.vn
Vị trí chính xác 108.127.146, 1.066.317.672


Địa chỉ Yaki Quán ở đâu?

18 Đ. Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Yaki Quán như thế nào?

Thứ Ba:[09:30-22:30], Thứ Tư:[09:30-22:30], Thứ Năm:[09:30-22:30], Thứ Sáu:[09:30-22:30], Thứ Bảy:[09:30-22:30], Chủ Nhật:[09:30-22:30], Thứ Hai:[09:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà Ta Tường Vy Lữ Gia - Cơm Gà, Cháo Gà, Gỏi Gà Quận 11, Phường 15