YB Spa – 59H Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 59H Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0868 207 907
Trang web ybspa.vn
Vị trí chính xác 1.088.016, 1.066.349.001


Địa chỉ YB Spa ở đâu?

59H Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của YB Spa như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa Ngọc Ánh, Phường 3