Yoko Cafe – 22 Nguyễn Thị Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3933 0577
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.776.615.699.999.900, 1.066.892.477


Địa chỉ Yoko Cafe ở đâu?

22 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Yoko Cafe như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Highlands Coffee - 27 Nguyễn Đình Chiểu