yumi beauty Spa – Quận 12 – 307 Đ. Nguyễn Thị Đặng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 307 Đ. Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2253 4804
Trang web
Vị trí chính xác 108.674.918, 1.066.414.563


Địa chỉ yumi beauty Spa - Quận 12 ở đâu?

307 Đ. Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của yumi beauty Spa - Quận 12 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Massage Người Khiếm Thị Ánh Dương 2 - 14 Đ. Số 10