Zasaly Spa, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 381 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72010, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 10 10
Trang web
Vị trí chính xác 108.081.253, 1.066.183.358


Địa chỉ Zasaly Spa ở đâu?

381 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72010, Việt Nam

Giờ làm việc của Zasaly Spa như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Windsor Plaza, Phường 9